Đại Phương Đẳng Đại Tập

Hiền Hộ Kinh giảng kư

大方等大集賢護經講記

慈法法師主講

Chủ giảng: Pháp sư Từ Pháp

Địa điểm: Hằng Dương Am núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam

Thời gian: Từ ngày 08 tháng Tám đến 04 tháng Chín năm 2006

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang

 

Download quyển 1

Download quyển 2

(Note: Để download, xin các đạo hữu right click trên link này, chọn save link as để lưu lại file)

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

 

 

[Thế Chí Bảo Điện]