Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh

Khoa Chú, phần 1

地藏菩薩本願經科注

唐三藏沙門實叉難陀譯

古鹽匡菴青蓮苾芻靈椉父輯

Đời Đường, Tam Tạng sa-môn Thật Xoa Nan Đà dịch kinh

Đất Cổ Diêm, Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa biên soạn

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

(theo bản in trong tháng Bảy năm 2017

của Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội, Đài Loan)

Giảo chánh: Đức Phong và Huệ Trang

 

* Phần 1

* Phần 2

* Phần 3

* Phần 4

* Phần 5

* Phần 6

* Phần 7

* Phần 8

* Phần 9

* Download toàn bộ tác phẩm dưới dạng Word

 

 

[Thế Chí Bảo Điện]