Tịnh Độ Thập Nghi Luận Giảng K

凈土十疑論講記

Đời Ty, Thin Thai Tr Giả đại sư thuyết

Php sư Tr Vin giảng giải

隋天台智者大師說

智圓法師講解

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo chnh: Đức Phong v Huệ Trang

* Phần 1

* Phần 2

* Phần 3

[Thế Ch Bảo Điện]