A Di Đ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn

阿彌陀經疏鈔演義

會本

Đời Minh, đất Cổ Hng, Lin Tr đại sư cha Vn Th soạn sớ sao

Php sư Cổ Đức cha Vn Th diễn nghĩa

明古杭雲棲寺沙門袾宏述

明雲棲寺古德法師演義

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo duyệt: Minh Tiến - Huệ Trang - Đức Phong

 

Download phần 1 (quyển 1 v 2)

Downaload phần 2 (quyển 3 v 4)

 

[Thế Ch Bảo Điện]