QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

 

bullet

Lời nói đầu & Tựa

bullet

Chánh văn phần 1

bullet

Chánh văn phần 2

bullet

Chánh văn phần 3

bullet

Chánh văn phần 4

bullet

Chánh văn phần 5