CÁC BÀI MỚI ĐĂNG

Ngày 16 tháng 06 năm 2024

Thế Chí Bảo Điện

·       Đại Nhật Kinh Sớ (Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ) new sa-môn Nhất Hạnh, phần 6, 7, 8, 9

·       Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ new sa-môn Huệ Chiểu, phần 8, 9,10, 11,12,13,14,15, download files dưới dạng Microsoft Word.

·       Nhân Vương Hộ Quốc Kinh Giảng Nghĩa Viên Anh đại sư giảng, phần 1, 2, 3, 4, trọn bộ new

·       Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa Linh Phong Ngẫu Ích đại sư soạn,  phần 16,17,18,19,20, download quyển 1, quyển 2 new

·       Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ (phần bổ sung của Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên), phần 1, 2, 3, 4 new

·       Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh giảng kư, phần 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 download quyển 1, quyển 2 – Pháp sư Từ Pháp giảng new

·       Lược giảng kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, download toàn bộ tác phẩm dưới dạng doc - lăo pháp sư Mộng Tham chủ giảngnew

·       Đại Thừa Đại Tập ĐịaTạng Thập Luân Kinh Giảng Kư, phần 13, 14, 15, download quyển 1 & 2 dưới dạng Microsoft Word doc - lăo pháp sư Mộng Tham chủ giảng

·       Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, pháp sư Thanh Liên Linh Thừa chú giải, download toàn bộ tác phẩm

·       Văng Sanh Luận Chú Giảng Nghĩa, pháp sư Thích Tánh Phạm, phần 6, 7, 8, 9, download toàn bộ tác phẩm

·       A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, pháp sư Tịnh Không hội tậpnew

·       Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Kư, phần 1, 2, 3, 4, 5 - trưởng lăo Đạo Nguyên  

·       Tịnh Độ Thập Nghi Luận Giảng Kư, Trí Giả đại sư thuyết, pháp sư Trí Viên giảng, phần 1,2, 3

·        Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu, pháp sư Tịnh Chiếu biên soạn, phần 1,2,3,4

·       Văng Sanh Luận Giảng Kư, trưởng lăo Đạo Nguyên, phần 1, 2, 3

Quán Âm Bảo Điện:

 

[Trở về trang chủ]